استراتژی رسانه اجتماعی خود را در برابر این چک لیست 8 نقطه ای تأیید کنید

اکثر شرکت هایی که برای کمک به رسانه های اجتماعی به ما مراجعه می کنند ، به رسانه های اجتماعی به عنوان یک کانال انتشار و خرید نگاه می کنند و توانایی آنها در رشد آگاهی ، اقتدار و تبدیل آنلاین برند خود را به شدت محدود می کنند. در رسانه های اجتماعی موارد زیادی وجود دارد ، از جمله گوش دادن به مشتریان و رقبا ، گسترش شبکه و افزایش اختیارات آنلاین و آنلاین افراد. اگر خود را فقط به انتشار و انتظار فروش در اینجا محدود کنید

چگونه محتوای خود را بیشتر به اشتراک بگذاریم

عنوان این اینفوگرافیک واقعاً The Secret Formula for The Perfect Viral Share است. من عاشق اینفوگرافی هستم اما طرفدار این اسم نیستم ... اول ، من معتقدم فرمولی وجود ندارد. بعد ، من معتقدم سهم کاملی وجود ندارد. من معتقدم ترکیبی از عوامل و رویدادها وجود دارد که منجر به اشتراک گذاری محتوای عالی می شود. بعضی از آن ها فقط به عنوان یک شانس ساده جلوی سمت راست قرار می گیرند