CSV Explorer: با پرونده های بزرگ CSV کار کنید

پرونده های CSV بنیادی هستند و معمولاً کمترین مخرج مشترک در واردات و صادرات داده ها از هر سیستم هستند. ما در حال حاضر با مشتری کار می کنیم که دارای یک بانک اطلاعاتی بسیار گسترده از مخاطبین (بیش از 5 میلیون رکورد) است و باید یک بخش فرعی از داده را فیلتر ، پرس و جو و صادر کنیم. پرونده CSV چیست؟ پرونده مقادیر جدا شده با ویرگول ، یک فایل متنی محدود است که از یک ویرگول برای جدا کردن مقادیر استفاده می کند. هر خط از