ALT-PRT SC

واقعاً خیلی هیجان زده نمی شود. من روز دیگر در یک کلاس آموزشی پاورپوینت بودم. کلاس مشکلی نداشت ... من چند نکته گرفتم. بزرگترین موردی که من از آن دور شدم ، هیچ ارتباطی با پاورپوینت نداشت. مربی به ما نشان می داد که چگونه می توان یک تصویر از یک پنجره را به نمایش ما انداخت. من همیشه دکمه PRT SC (چاپ صفحه) را می زنم و تصویر را برش می دهم