بهینه سازی تصاویر ایمیل برای نمایش شبکیه چشم

از آنجا که نمایشگرهای با وضوح بالا تقریباً در هر دستگاهی به یک مکان رایج تبدیل می شوند ، مهم این است که بازاریاب ها از تاثیری که وضوح بالاتر برای آن ایجاد می کند ، استفاده کنند. وضوح تصاویر استفاده شده در ایمیل ها ، به عنوان مثال ، می تواند تأثیر چشمگیری در ایمیل خوان داشته باشد. ایجاد گرافیک به درستی و سپس اندازه / مقیاس گذاری آنها - همه در حالی که اندازه فایل تصاویر را بهینه می کنید - تعادل حساسی است برای اطمینان از بهینه بودن شما برای بهترین پاسخ