روندها و آمارهای پخش جریانی مستقیم

یکی از پروژه های امسال ما ساخت میز پخش مستقیم در استودیوی پادکست ما است. در واقع می توانیم از همان تجهیزات صوتی هنگام افزودن فیلم استفاده کنیم. تجهیزات ویدئویی در حال کاهش است و بسته های زیادی توسط شرکت های پخش زنده فیلم برای مدیریت یک استودیوی کوچک در حال ظهور هستند. ما امیدواریم که حداقل 3 دوربین و یک سیستم برای مدیریت ثلث پایین تر و یکپارچه سازی ویدئو از دسک تاپ یا نرم افزار کنفرانس بدست آوریم. فرزندخواندگی زودرس دارد