شخصیت های خریدار چیست؟ چرا به آنها احتیاج دارید؟ و چگونه آنها را ایجاد می کنید؟

در حالی که بازاریابان معمولاً برای تولید محتوایی تلاش می كنند كه هم باعث تمایز آنها شود و هم مزایای محصولات و خدماتشان را بیان كند ، اما آنها اغلب در تولید محتوا برای هر نوع شخصی كه محصول یا خدمات خود را خریداری می كند ، از دست می دهند. به عنوان مثال ، اگر مشتری شما به دنبال یک سرویس میزبانی جدید است ، یک بازاریاب متمرکز بر جستجو و تبدیل ممکن است بر عملکرد متمرکز باشد در حالی که مدیر IT ممکن است بر ویژگی های امنیتی متمرکز باشد. این