چگونه می توان یک پرتزل Gourmet بخوریم؟

روز سه شنبه یک سفر گردباد از ایندیاناپولیس به تامپا به آتلانتا و بازگشت به ایندیاناپولیس انجام دادم. دیگر فرصتی برای دیدار با دوستان و خانواده وجود نداشت (من حتی با آنها تماس نگرفتم تا به آنها بگویم) ... فقط یک جلسه و دوباره در هوا. پروازهای ما با Airtran انجام شد و من بسیار متعجب شدم. شاید بیشترین قسمت پرواز پایین آمدن در کیسه کوچک من با قوطی های تعارفی و خواندن بسته بود: