راهنمای وبلاگ: پست خودباور

تیپی بعدی من رایان است که یک وبلاگ کارآفرینی را اداره می کند ، به نام The Self Reliant Post. Self-Reliant Post وبلاگی در مورد نحوه کسب درآمد با مشاغل خانگی آنلاین و سایر افکار مرتبط با آن است. (من آخرین جمله را از صفحه About گرفتم.) در اینجا نکات وبلاگ شما وجود دارد: دو! آیا فقط اسپم شدم؟ وقتی برای اولین بار متوجه نام دامنه با آن خط فاصله شدم ، اولین فکری بود که مرا تحت تأثیر قرار داد.