Emailvision Object Marketer را خریداری می کند

ما در سال گذشته از دیدار و همکاری با رهبران هر دو این شرکت ها لذت بردیم: Emailvision و Object Marketer. من اوایل سال در Emailvision گزارش دادم زیرا تحت تأثیر تلاشهای بین المللی آنها قرار گرفتم. برنامه آنها نه تنها جهانی است ، بلکه مناطق زمانی نیز ... تا مشترک به پایین منتقل می شوند! این شرکت سالانه بیش از 40٪ رشد را تجربه می کند و به سرعت در بازارهای آمریکای جنوبی و