آژانس های کافی نیست که به چشم اندازها پیاده روی کنند

یکی از شگفتی های من در راه اندازی نمایندگی ما 7 سال پیش این بود که من فهمیدم صنعت آژانس بیش از آنکه ارزش خدمات باشد ، بر پایه روابط بنا شده است. من حتی تا آنجا پیش می روم که بگویم این امر عمدتا به فواید رابطه نیز بستگی دارد. آیا مشتری شما به شما اعتماد کرده است و آیا سالها با او کار کرده اید؟ خوب ، این امر منجر به مراجعه و ادامه رابطه سالم خواهد شد.