برای توییت یا عدم توییت

راهنمای مبتدی برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن توییتر برای استراتژی دیجیتالی شما آیا کاربران خود را "جلب نمی کنند"! سهام پایین است! بهم ریخته است! دارد می میرد! بازاریابان - و کاربران - اخیراً شکایات زیادی درباره Twitter دارند. با این حال ، با بیش از 330 میلیون کاربر فعال در سراسر جهان ، به نظر می رسد که بستر رسانه های اجتماعی بسیار خوب عمل می کنند. استفاده برای سه چهارم متوالی تسریع شده است و بدون وجود رقیب مستقیم صریح ، توییتر وجود خواهد داشت

چگونه می توان با توییتر و توییت های تبلیغاتی تجارت را پیش برد

توییتر اکنون کمپین های مختلفی را برای ایجاد موارد زیر ، هدایت ترافیک و تبدیل به سایت شما ، نصب برنامه ها ، دستیابی به تبلیغات یا تبلیغ توییت های خاص ارائه می دهد. توییت های تبلیغاتی همچنان در جدول زمانی من در توییتر و در برنامه های بومی توییتر ظاهر می شوند. کسب و کار شما باید از بهترین روشهای توئیتر استفاده کند ، اما اگر در واقع برای تبلیغ یک Tweet هزینه می کنید ، کارهای خاصی وجود دارد که می توانید برای بهبود نرخ کلیک تبلیغ شده انجام دهید.