People.ai: قدرت هوش مصنوعی را برای تیم های فروش ، بازاریابی و موفقیت مشتری باز کنید

در حالی که هوش مصنوعی همچنان زنگ خطر را برای بسیاری ایجاد می کند ، من شخصاً معتقدم که این فرصت های باورنکردنی را برای تیم های فروش و بازاریابی به وجود خواهد آورد. امروزه بیشتر وقت یک بازاریاب صرف پیاده سازی راه حل های فناوری ، انتقال داده ها ، آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج ابتکارات بازاریابی آنها برای آمادگی برای کمپین بعدی است. نوید ai این است که سیستم ها می توانند از اقدامات ما بیاموزند ، بنابراین فناوری می تواند خود را بهینه کند ، داده ها را می توان به طور موثرتری منتقل کرد ، آزمایشات می توانند

SalesRep.ai: بهره گیری از هوش برای خودکار سازی تعامل چشم انداز چند کاناله

همانطور که این فیلم از SalesRep نشان می دهد ، بخش عمده ای از زمان فروش خروجی صرف اتصال یا برنامه ریزی برای ارتباط با مشتری می شود. SalesRep با استفاده از اتوماسیون تماس با یک بستر پردازش مستقل و پردازش زبان طبیعی ، تلاش شما را از پشت تیم فروش شما کم می کند و به آنها امکان می دهد تا تمام توجه خود را به فروش متمرکز کنند - نه اتصال. این پلتفرم به مشتریان امکان می دهد تا با استفاده از پیام کوتاه متنی ایمیل ، صوتی و پیامکی فرآیندهای برنامه ریزی شده را ایجاد کنند.

گونگ: بستر هوشمند مکالمه برای تیم های فروش

موتور تجزیه و تحلیل مکالمه گونگ تماس های فروش را در سطح فردی و جمع تجزیه و تحلیل می کند تا به شما کمک کند بفهمید چه چیزی موثر است (و چه چیزی نه). گونگ با یک ادغام تقویم ساده شروع می کند ، جایی که تقویم هر تکرار فروش را جستجو می کند و به دنبال جلسات فروش آینده ، تماس ها یا دموها برای ضبط است. سپس گونگ به عنوان یک شرکت کننده در جلسه مجازی برای ضبط جلسه به هر تماس فروش برنامه ریزی شده می پیوندد. صدا و تصویر (مانند اشتراک صفحه ، ارائه ها و دموها) ضبط می شوند

RelateIQ: CRM مبتنی بر هوش رابطه ای

RelateIQ CRM ساده تری است که با صندوق ورودی ایمیل شما ترکیب شده و داده ها را از هر منبع داده به صورت خودکار هضم و سازمان می دهد. RelateIQ به طور خودکار داده های دریافت شده از طریق ایمیل های ورودی و خروجی ، تقویم و تماس های تلفن های هوشمند (هرچند برنامه موبایل) را همگام سازی می کند تا ورود دستی داده ها به CRM از بین برود. آنقدر پیشرفته است که اگر شخصی برای شما ایمیل ارسال کند و پاسخ ندهید ، به طور خودکار یادآوری برای شما ایجاد می کند. RelateIQ با گرفتن خودکار ورود اطلاعات دستی را از بین می برد