نویسنده وردپرس: در صورت ورود به سیستم ، پیوند ویرایش نمایه را اضافه کنید

من می خواستم یک سایت وردپرس را به روز کنم و در زیر هر پست بخش "درباره نویسنده" را اضافه کنم. این کمی دشوارتر از آن بود که فکر می کردم - و در واقع حتی به برنامه ریزی بیشتری نیاز دارد ، اما در اینجا اولین برش وجود دارد: نویسنده: وب سایت: "> در باره: بعد ، بررسی می کنم که آیا کسی در واقع وارد سیستم شده است یا پیوند ویرایش نمایه را به شخص نشان می دهد