برای بازاریابان آسان تر نمی شود

کلید بسیاری از پیوندهایی که من به اشتراک می گذارم و پستهایی که در این وبلاگ می نویسم اتوماسیون است. دلیل آن ساده است ... در یک زمان ، بازاریاب ها می توانند به راحتی با یک مارک ، یک آرم ، یک صدای جرنگ جیب و برخی بسته بندی های خوب مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهند (اعتراف می کنم که اپل هنوز در این زمینه عالی است). متوسط ​​ها یک جهته بودند. به عبارت دیگر ، بازاریاب ها می توانستند داستان را تعریف کنند و مصرف کنندگان یا مصرف کنندگان B2B مجبور بودند آن را بپذیرند ... صرف نظر از صحت آن.