چه کسی به نظرسنجی شما پاسخ می دهد؟ اعتبار سنجی ساخته شده ساده است

درخواست بازخورد مصرف کننده قبل ، در حین و بعد از راه اندازی یک فعالیت تجاری جدید راهی عالی برای تشخیص میزان سنجش شما در نظر مشتریان است. شما هرگز نمی خواهید تصور کنید که می دانید بازار هدف شما (به عنوان مثال مادران کارگر 30 تا 45 ساله) نسبت به کاری که انجام می دهید چه احساسی دارد ، به ویژه اینکه پرسیدن آنها از خودشان بسیار آسان است. خبر خوب برای بازاریابان ، خواه در یک شرکت بزرگ کار کنید

در اینجا نحوه تشکر بدون کلمه وجود دارد!

یک کارزار کاملاً جالب و ایده ای که باید برای هرکسی که لباس فرم بپذیرد و وقت ، خانواده و حتی زندگی خود را برای ما فدا کند ، اتخاذ شود. کمپین سپاسگزاری: برای دیدن ویدیو کلیک کنید.