داستان واقعی: پایگاه داده رها کردن؟ کلیک کنید… دو!

داستان زیر یک داستان واقعی است ، که امروز تقریباً در ساعت 11:00 صبح در حالی که برای ناهار خارج شده بودم ، تاریخ دارد. این یک پست پولی نیست ، اما من به خاطر قدردانی از اینکه لب به لب من را نجات دادند ، یک پیوند عظیم به شرکت اضافه کردم! توسعه 101 می گوید وقتی با کد یا داده های خود خراب می شوید ، همیشه ابتدا یک نسخه پشتیبان تهیه می کنید. بدون استثناء. ممکن است 15 دقیقه ای که برای انجام آن پشتیبان لازم است صرفه جویی کند