بازاریابان از چه ابزارهای مرتبط با داده برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل استفاده می کنند؟

یکی از مشترک ترین پست هایی که ما تاکنون نوشتیم این بود که تجزیه و تحلیل چیست و انواع ابزارهای تجزیه و تحلیل موجود برای کمک به بازاریاب ها ، عملکرد آنها را کنترل می کند ، فرصت های بهبود را تجزیه و تحلیل می کند و پاسخ و رفتار کاربر را اندازه گیری می کند. اما بازاریابان از چه ابزاری استفاده می کنند؟ بر اساس آخرین نظرسنجی Econsultancy ، بازاریاب ها به طور گسترده ای از تجزیه و تحلیل وب ، سپس اکسل ، تجزیه و تحلیل اجتماعی ، تجزیه و تحلیل تلفن همراه ، تست A / B یا چند متغیره ، پایگاه داده های رابطه ای (SQL) ، سیستم عامل های هوش تجاری ، مدیریت برچسب ، راه حل های انتساب ، اتوماسیون کمپین ،