سازندگان برنامه های تلفن همراه و بستر های نرم افزاری وب موبایل برای مشاغل شما

من هنوز به طور کلی از تعداد سایتهایی که هنوز در یک دستگاه تلفن همراه قابل مشاهده نیستند - از جمله ناشران بسیار بسیار بزرگ - متعجب هستم. تحقیقات گوگل نشان داده است که اگر 50٪ از افراد وب سایت را برای تلفن همراه دوست نداشته باشند ، آن را ترک می کنند. این فقط یک فرصت برای دریافت برخی از خوانندگان اضافی نیست ، سفارشی سازی سایت شما برای استفاده در تلفن همراه می تواند تجربه کاربر شما را افزایش دهد زیرا می دانید افراد در حال حاضر تلفن همراه هستند! با تنوع بسیار زیاد