تاریخچه طراحی ایمیل و ایمیل

44 سال پیش ، ریموند تاملینسون در حال کار بر روی ARPANET (پیش درآمد دولت ایالات متحده در اینترنت عمومی) و ایمیل را اختراع کرد. این یک معامله بسیار بزرگ بود زیرا تا آن زمان ، پیام ها فقط می توانستند از طریق همان رایانه ارسال و خوانده شوند. این به کاربر و مقصدی اجازه می دهد که با نماد & جدا شود. هنگامی که او به همکار خود جری بورچفیل نشان داد ، پاسخ این بود: به کسی نگو! این چیزی نیست که قرار است کار کنیم