مبلغ 100,000 دلار از تبلیغات خریداری می کند

100 هزار دلار هزینه کنید و یک کارت پستال پست الکترونیکی دو طرفه برای 100,000 نفر ارسال می کنید. 100 هزار دلار 4 امتیاز پخش تلویزیونی در Bravo را با 1.85 میلیون دلار دریافت خواهید کرد. 150 هزار دلار می تواند یک روز از روندهای حمایت مالی توییتر برای شما برخوردار شود ، 18 میلیون توئیتر. 200 هزار دلار به شما یک کمپین تبلیغاتی نمایش فیس بوک می دهد که توسط 266 میلیون نفر دیده می شود. بازاریابان احساس می کنند که یک تغییر مشخصات جمعیتی دیجیتال تغییر می کند. اما شکستن اعداد نشان می دهد که چقدر تغییر شکل دهنده است