تغییر نگرش در بازاریابی محتوای B2B (با آمار)

گروه اکونومیست یک بررسی و تجزیه و تحلیل کاملاً دقیق از نگرش B2B انجام داده و این اینفوگرافیک را با نتایج تهیه کرده است. با هر س questionال ، مقایسه پیشکسوتان تجارت با نسل بعدی خریداران تجاری وجود دارد. دیدن فاصله قابل توجه بین این دو جالب است. در مرور شکاف ها ، تفاوت های جالب توجهی وجود دارد که پیشکسوتان تجارت گزارش های تحقیقاتی را با 35٪ عظیم تر مفید می دانند! پیشکسوتان تجارت ، با 26٪ ، حداقل چهار نفر را خرج می کنند