فرصت بازاریابی Beacon

ما قبلاً اطلاعات مربوط به سیستم بازاریابی فانوس موبایل Swirl را به اشتراک گذاشته ایم. این اینفوگرافیک از Swirl نشان دهنده قدرت محتوا و پیشنهادات چراغ راهنما از نظر جذابیت مصرف کننده و پتانسیل تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید در فروشگاه است. 72٪ از مصرف كنندگان اظهار داشتند كه داده هاي كليدي موجود در اينفوگرافيك مي گويند كه پيشنهاد مربوط به موبايل هنگام خريد در يك فروشگاه به گوشي هاي هوشمند آنها تحويل مي دهد و احتمال آنها براي خريد را تاثير مي گذارد. 79٪ مشتریانی که دارند