چک لیست شما برای یک جشنواره موفق فناوری!

آخر هفته گذشته ، ما اولین رویداد موسیقی ، بازاریابی و فناوری Midwest (#MTMW) را شروع کردیم - یک رویداد در ایندیاناپولیس برای جمع آوری پول برای انجمن لوسمی و لنفوم به یاد پدر من که سال گذشته از دست دادیم. این اولین رویدادی است که من تاکنون برگزار کرده ام ، بنابراین بسیار وحشتناک بود. با این حال ، این کار بدون مشکل انجام شد و من می خواهم به دیگران دلیل این امر را ارائه دهم