آخرین آمار اینترنتی برای سال 2018 کدامند؟

اگرچه از اواسط دهه 80 توسعه یافته بود ، اما اینترنت در ایالات متحده کاملاً تجاری نبود تا اینکه در سال 1995 آخرین محدودیت ها برای اینکه اینترنت بتواند ترافیک تجاری داشته باشد ، کاهش یافت. باورش سخت است که من از ابتدای راه اندازی اینترنت روی اینترنت کار می کنم ، اما موهای خاکستری برای اثبات آن دارم! من واقعاً خوش شانس هستم که در آن زمان در شرکتی کار کردم که فرصت ها را می دید و من را با سر پرت می کرد

چگونه بازاریابان خارج از کشور در چین موفق می شوند

در سال 2016 ، چین یکی از پیچیده ترین ، جذاب ترین و دیجیتالی ترین بازارهای جهان بود ، اما با ادامه ارتباط جهانی به صورت جهانی ، فرصت های موجود در چین برای شرکت های بین المللی بیشتر در دسترس خواهد بود. برنامه آنی اخیراً گزارشی درباره حرکت موبایل منتشر کرده و چین را به عنوان یکی از بزرگترین عوامل رشد درآمد فروشگاه های برنامه برجسته کرده است. در همین حال ، اداره فضای مجازی چین دستور داده است که فروشگاه های برنامه باید در دولت ثبت نام کنند