Canva: شروع به کار کنید و پروژه طراحی بعدی خود را همکاری کنید

دوست خوب کریس رید از Cast A Bigger Net به من پیام داد که آیا Canva را امتحان کرده ای یا نه و او به من گفت که دوستش دارم. او کاملاً درست است ... من دیشب برای چند ساعت درگیر آن بودم. من طرفدار بزرگ Illustrator هستم و سالهاست که از آن استفاده می کنم - اما از نظر طراحی با چالش روبرو هستم. من معتقدم که وقتی می بینم یک طراحی خوب را می شناسم ، اما اغلب اوقات آن را طراحی می کنم