ابزاری عالی برای عیب یابی کدهای رهگیری Google Analytics

اوه ، آن اسمارت فونها در Google با همه ابزارشان! هفته گذشته ، یک مشتری در زمینه ردیابی Google Analytics خود با مشکلاتی روبرو شده بود و سعی می کرد بازدیدکنندگانی را که به سیستم وارد شده اند در مقایسه با افرادی که نبودند تقسیم بندی کند. نکته اصلی در عیب یابی اطمینان از انتقال رویدادها و داده های صحیح به Google بود. من به او نشان دادم که چگونه با استفاده از برگه Network در ابزارهای توسعه دهنده Google Chrome عیب یابی می کنم. این آخر هفته ، او یکی بهتر به من نشان داد ...