MC Hammer 2.0 و نام تجاری شخصی

اگر می خواستید درباره مشهوری تحقیق کنید که توانسته است از طریق شبکه های اجتماعی به حرفه خود انرژی دوباره ببخشد ، اولین مثال من MC Hammer است. همه پشت موسیقی و ظهور و سقوط MC Hammer به عنوان یک نماد پاپ را دیده اند. MC Hammer به طور موثری از رسانه های اجتماعی استفاده کرده است تا دوباره خود را وارد فرهنگ مدرن کند. اگر در گوش دادن تردید داشته اید ... نکنید. او فردی فوق العاده دوستانه ، باهوش و فروتن است - مناسب برای