کشف پرداخت شده با تبلیغات StumbleUpon

بخشی از چالش های موجود در محتوای عالی ، توانایی کشف و به اشتراک گذاری آن محتوا است. ما در طول سال گذشته سخت تلاش کرده ایم تا به محتوای خود توجه کنیم - و این نیز در حال کار است. در طول یک فصل تعطیلات با حجم کم ، تعداد بازدیدهای ما از حدود 60,000،70,000 بازدید در ماه به بیش از XNUMX،XNUMX بازدید است. از آنجا که ما اسپانسر داریم ، ضروری است که ما همچنان محتوا را به مخاطبان جدید هدایت کنیم و آزمایش کنیم