نحوه عبور و ذخیره شناسه تماس Salesforce با فرم های جاذبه و وردپرس

آژانس شریک Salesforce من در حال کار با یک سازمان سازمانی برای پیاده سازی Salesforce ، Cloud Marketing ، Mobile Cloud و Ad Studio است. وب سایت های آنها همه بر روی وردپرس با فرم های جاذبه ساخته شده است ، یک فرم فوق العاده و یک ابزار مدیریت داده که دارای چندین قابلیت است. از آنجا که آنها از طریق Marketing Cloud در ایمیل و Mobile Cloud در پیام کوتاه کمپین هایی را مستقر می کنند ، ما در حال پیکربندی حساب و فرآیند آنها هستیم تا همیشه شناسه تماس با Salesforce را به هر مکان منتقل کنیم.