Phrasee: اندازه گیری ، تولید و بهینه سازی کپی با هوش مصنوعی

Phrasee از زبان تولید شده توسط هوش مصنوعی برای تأمین کپی برای مارک های جهانی استفاده می کند و با استفاده از تولید زبان طبیعی و یادگیری عمیق ، زبان جدید و هرگز دیده نشده ای را در زمان واقعی ایجاد می کند. Phrasee Overview Video Phrasee یک فناوری AI است که از خطوط موضوعی ایمیل شما به عنوان آزمایشگاه زبان استفاده می کند. عناصر زبانی برای کشف یک مدل زبانی متناسب با نام تجاری شما ترکیب می شوند. سپس ، هوش مصنوعی مدل زبان منحصر به فرد شما را در تمام مبارزات بازاریابی شما اعمال می کند - از ایمیل به فشار ، اجتماعی تا نمایش ،