تصمیم بگیرید: بازخورد را بگیرید و رتبه بندی کنید

ما ابزارهایی را دوست داریم که اطلاعات را از مشتریان می گیرند ، اما در واقع هیچ راه حلی همه جانبه وجود ندارد. بعضی اوقات شما به گزینه های مختلف س sometimesال ، گاهی س answerال و جواب پویا و بار دیگر به شخصی سازی نیاز دارید. از من خواسته شده است که به عنوان داور جوایز TechPoint Mira ایندیاناپولیس برای سال 2014 حضور داشته باشم و جوشوا هال از ابزاری برای قضات برای گرفتن اطلاعات و رأی دادن به هر نامزد استفاده می کند. این یک ابزار عالی است که یکی دیگر از خروجی های دستگاه های جوجه کشی نوآورانه در SproutBox است.