صحبت را متوقف کنید و گوش دهید

رسانه های اجتماعی اجتماعی هستند. همه ما یک میلیون بار آن را شنیده ایم. دلیل اینکه همه ما یک میلیون بار این موضوع را شنیده ایم این است که این تنها قانون ثابت است که توسط کسی در مورد شبکه های اجتماعی قابل اثبات است. بزرگترین مشکلی که من به طور منظم می بینم این است که مردم بیشتر از اینکه با آنها صحبت کنند با پیروانشان صحبت می کنند. اخیراً ، ما در توییتر شکایت مشتری درباره یکی از مشتریان خود پیدا کردیم.

کتاب سال بازاریابی من

چند ماه پیش از من سال شد که آیا دوست داری کتاب کمال بازاریابی توسط جیمز کانر را بخوانی؟ من مکنده یک کتاب بازاریابی هستم ، بنابراین بلافاصله پاسخ دادم. من همچنین به راحتی نظرات خود را تحت تأثیر قرار نمی دهم ، همانطور که با بررسی من در مورد محتوای غنی مشاهده خواهید کرد. روزنامه نگار جیمز کانر به هر حال برایم کتاب فرستاد. must حتماً می دانسته است که برنده است! پس از خواندن کتاب ، چنان هیجان زده شدم که