Trendy Tech and Big Data: در تحقیقات بازار در سال 2020 به دنبال چه مواردی باشید

چیزی که مدتها پیش به نظر می رسید آینده دور اکنون فرا رسیده است: سال 2020 سرانجام ما را فرا می گیرد. نویسندگان داستان های علمی ، دانشمندان برجسته و سیاستمداران مدت ها پیش بینی می کردند که جهان چگونه به نظر می رسد و ، در حالی که هنوز هم ممکن است اتومبیل های پرنده ، مستعمرات انسان در مریخ یا بزرگراه های لوله ای نداشته باشیم ، پیشرفت های فن آوری امروز واقعا چشمگیر است - و فقط ادامه گسترش وقتی نوبت به تحقیقات بازار می رسد ، نوآوری های فناوری در

فرصت شگفت انگیز بازاریابی همراه با اینترنت اشیا

حدود یک هفته پیش از من خواسته شد که در یک رویداد منطقه ای در اینترنت اشیا صحبت کنم. به عنوان میزبان مشترک پادکست Dell Luminaries ، من در معرض محاسبات Edge و نوآوری های تکنولوژیکی که از قبل در حال شکل گیری است ، بسیار زیاد مواجه شده ام. با این حال ، اگر با توجه به IoT به دنبال فرصت های بازاریابی باشید ، صادقانه بحث های آنلاین زیادی وجود ندارد. در حقیقت ، من ناامید شده ام زیرا اینترنت اشیا رابطه بین را متحول خواهد کرد