WeVideo: ویرایش و همکاری آنلاین فیلم

WeVideo یک نرم افزار به عنوان یک بستر خدماتی است که به بازاریابان امکان ایجاد و انتشار فیلم بصورت آنلاین را می دهد. WeVideo یک راه حل ساده برای استفاده و پایان استفاده از ویدئو ، ویرایش ویدئو ، انتشار ویدئو و مدیریت دارایی های ویدئویی شما را ارائه می دهد - همه اینها در فضای ابری است و از هر مرورگر وب ، رایانه لوحی یا دستگاه تلفن همراه قابل دسترسی است. ویدئوهای منتشر شده با استفاده از WeVideo برای موبایل آماده هستند. WeVideo for Business همچنین شامل راه حل های تلفن همراه برای دستگاه های Android و iOS است تا بازاریابان بتوانند فیلم ها و