اتوماسیون فرآیند رباتیک چیست؟

یکی از مشتریانی که من با آنها کار می کنم مرا در معرض صنعت جذابی قرار داده است که ممکن است بسیاری از بازاریابان حتی از وجود آن اطلاع نداشته باشند. Futurum در مطالعه تحول در محل کار خود به سفارش DXC.technology اظهار داشت: ممکن است مانند گذشته اتوماتیک سازی (ربات روباتیک) در صف مقدم رسانه ها نباشد اما این فناوری بی سر و صدا و کارآمد در فناوری و بخش فناوری اطلاعات کار می کند همانطور که واحدهای تجاری به دنبال تکرار خودکار هستند