تجزیه و تحلیل محتوا: مدیریت تجارت الکترونیکی پایان به پایان برای مارک ها و خرده فروشی ها

خرده فروشان چند کاناله اهمیت محتوای دقیق محصول را تشخیص می دهند ، اما با دهها هزار صفحه محصول که هر روز توسط صدها فروشنده مختلف به وب سایت آنها اضافه می شود ، نظارت بر همه آنها تقریباً غیرممکن است. از طرف مقابل ، مارک ها اغلب در یک مجموعه اولویت های زیادی دست به دست می شوند و اطمینان از به روز بودن هر لیست را برای آنها دشوار می کند. مسئله این است که خرده فروشان و مارک ها اغلب در تلاشند تا مشکل این مشکل را برطرف کنند