3 روش محلی سازی محتوای در زمان واقعی برای افزایش تعامل

وقتی افراد در مورد شخصی سازی محتوا فکر می کنند ، در مورد داده های شخصی که در متن یک پیام ایمیل گنجانده شده اند فکر می کنند. این فقط درمورد اینکه مشتری یا مشتری شما چه کسی است ، مهم نیست بلکه در کجاست. بومی سازی فرصتی عظیم برای پیشبرد فروش است. در واقع ، 50٪ از مشتریانی که به صورت محلی با تلفن های هوشمند خود جستجو می کنند ، در طی یک روز از یک فروشگاه بازدید می کنند ، 18٪ منجر به خرید می شود