API مخفف چیست؟ و کلمات اختصاری دیگر: REST، SOAP، XML، JSON، WSDL

هنگامی که از یک مرورگر استفاده می کنید ، مرورگر شما از سرور مشتری درخواست می کند و سرور پرونده هایی را که مرورگر شما جمع می کند دوباره ارسال می کند و یک صفحه وب را با آنها نمایش می دهد. اما اگر فقط می خواهید سرور یا صفحه وب خود با سرور دیگری صحبت کند چه می کنید؟ برای این کار لازم است کد را روی یک API برنامه ریزی کنید. API مخفف چیست؟ API مخفف Application Programming Interface است. API مجموعه ای از روال ها است ،