ایجاد سفرهای تجربه مشتری در Fintech | وبینار On Demand Salesforce

سفرهای مشتری Salesforce Webinar Fintech

از آنجا که تجربه دیجیتال همچنان به عنوان منطقه اصلی تمرکز شرکت های خدمات مالی است ، سفر مشتری (نقطه لمسی دیجیتال شخصی شده در سراسر کانال) پایه و اساس این تجربه است. لطفاً با ما همراه باشید ، زیرا ما بینشی در مورد چگونگی توسعه سفرهای خود برای خرید ، پردازش ، نگهداری و افزایش ارزش با توجه به چشم انداز و مشتریان خود ارائه می دهیم. ما همچنین تأثیرگذارترین سفرهای انجام شده با مشتریان خود را بررسی خواهیم کرد.

تاریخ و زمان وبینار

  • این یک وبینار ضبط شده از 04 ژوئن 2019 02:00 PM EDT است

با مدیر والترز ، مدیر ارشد بازاریابی محصولات در Salesforce همراه شوید
ایوان کارل ، مدیر حساب در Salesforce Marketing Cloud و
Douglas Karr، مشاور بازاریابی استراتژیک در ListEngage ، برای این وبینار پیشگام!

این وبینار Salesforce ثبت شده را مشاهده کنید