4 روش استراتژی مدیریت ارائه شما - یا کمبود آن - اتلاف وقت ، منابع و تجارت است

آیا می توانید به من کمک کنید تا این ارائه را کنار هم بگذارم؟ جلسه من یک ساعت دیگر برگزار می شود. اسلاید را پیدا نمی کنم این اسلاید اشتباه است. # دلار! * این عرشه اشتباه است. به نظر اشنا امدن؟ بنابراین شما از یک استراتژی مدیریت ارائه موثر استفاده نمی کنید. و در نتیجه ، شما وقت ، منابع و مهمتر از همه تجارت را از دست می دهید. مدیریت ارائه تضمین می کند که پیام درست در حساس ترین مرحله - هنگامی که یک فروشنده در حال صحبت با