آیا فیلم صفحه اصلی دارید؟ آیا شما باید؟

من اخیراً از گزارش Crayon با گزارش وضعیت ویدئو 2015 مواجه شدم ، سایتی که ذکر می کند دارای جامع ترین مجموعه طراحی های بازاریابی در وب است. گزارش تحقیقاتی 50 صفحه ای عمدتاً به تفکیک جزئی شرکتهایی که از ویدئو استفاده می کنند ، خواه از سیستم عامل های میزبانی رایگان مانند Youtube یا از پلتفرم های پولی مانند Wistia یا Vimeo و همچنین کدام صنایع به احتمال زیاد از ویدئو استفاده می کنند ، متمرکز شده بود. در حالی که این جالب بود ، جالب ترین قسمت از