چگونه پرداخت های بلوتوث مرزهای جدیدی را باز می کنند

تقریباً همه وقتی برای شام در رستوران می نشینند از دانلود یک برنامه دیگر می ترسند. از آنجایی که کووید-19 نیاز به سفارش و پرداخت بدون تماس را افزایش داد، خستگی اپلیکیشن به یک علامت ثانویه تبدیل شد. فناوری بلوتوث قرار است این تراکنش‌های مالی را با اجازه دادن به پرداخت‌های بدون لمس در فواصل طولانی و استفاده از برنامه‌های موجود برای انجام این کار ساده‌تر کند. یک مطالعه اخیر توضیح داد که چگونه بیماری همه گیر به طور قابل توجهی پذیرش فناوری های پرداخت دیجیتال را تسریع کرده است. از هر 4 مصرف کننده آمریکایی، 10 نفر دارند