درک الگوریتم رتبه بندی اخبار فیس بوک

دستیابی به نمایان بودن نام تجاری خود در اخبار مخاطبان هدف ، موفقیت نهایی در بازاریاب های اجتماعی است. این یکی از مهمترین و اغلب دست نیافتنی ترین اهداف در استراتژی اجتماعی یک برند است. این امر به ویژه در فیس بوک ممکن است دشوار باشد ، پلتفرمی که الگوریتمی مفصل و دائماً در حال تکامل دارد و برای ارائه مناسب ترین محتوای مخاطبان طراحی شده است. EdgeRank نامی بود که الگوریتم اخبار اخبار فیس بوک از سالها پیش و حتی اگر وجود داشت