StoreConnect: یک راه حل تجارت الکترونیک بومی Salesforce برای مشاغل کوچک و متوسط

در حالی که تجارت الکترونیک همیشه آینده بوده است، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دنیا به مکانی مبهم، احتیاط و فاصله اجتماعی تبدیل شده است و بر مزایای تجارت الکترونیک هم برای مشاغل و هم برای مصرف کنندگان تاکید می کند. تجارت الکترونیک جهانی از بدو پیدایش هر سال در حال رشد بوده است. زیرا خرید اینترنتی آسان تر و راحت تر از خرید از یک فروشگاه واقعی است. نمونه هایی از اینکه چگونه تجارت الکترونیک در حال تغییر شکل و تغییر این بخش است عبارتند از آمازون و فلیپ کارت.