10 دلیل اینکه چرا مشاغل کوچک نمی توانند از رسانه های اجتماعی چشم پوشی کنند

رسانه های اجتماعی تجارت کوچک

جیسون اسکوایرز لیستی متفکر از اینها تهیه کرده است 10 دلیل اینکه چرا مشاغل کوچک نمی توانند از رسانه های اجتماعی چشم پوشی کنند. اگر آنها هنوز کنجکاو بودند که غواصی کنند یا نه ، تمام شواهدی را که هر کسب و کار کوچک نیاز دارد فراهم می کند. همه اینها را به دو دلیل بسیار خاص محدود می کنم:

  1. همکاران ، چشم اندازها و مشتریان شما در حال حاضر آنجا هستند. آیا وقتی نیاز به کمک دارند آنجا هستید؟ آیا در آنجا به آنها در مورد فروش بعدی خود مشاوره می دهید؟
  2. رقابت شما ممکن است وجود نداشته باشد! بسیاری از مردم این را بهانه می کنند ... هیچ کس در صنعت ما در شبکه های اجتماعی حضور ندارد. وای ... چه فرصتی عالی برای شماست که پرچم خود را در زمین بکارید! منتظر چی هستی؟ رقابت شما برای شروع؟

قرار گرفتن در معرض ، شناسایی ، وفاداری ... اینها همه عامل غلبه بر مشکلات اعتماد است. قرار دادن شخصیت و افراد در مقابل شرکت به جای پنهان شدن در پشت برند خود ، شما را آسیب پذیر می کند. به نظر می رسد بد است ، اما اینطور نیست. مردم می خواهند با مردم کار کنند - نه آرم!

رسانه های اجتماعی-مشاغل کوچک