روندهای اینترنت و موبایل 2012

2012 اینترنت همراه

بررسی سابقه این اینفوگرافیک را ارائه داده است و آماری از رشد استفاده از تلفن همراه و اینترنت ارائه می دهد. اعداد فقط شگفت انگیز نیستند. با نگاهی عمیق به این اعداد ، این بینش فراهم می شود که اقتصاد جهانی به سرعت در حال افزایش است و منابع در سراسر جهان از فن آوری های لازم برای همکاری و بهره وری استفاده می کنند. برای شرکت ها ، این بدان معنی است که بازار جهانی در حال رشد و رشد کالاها و خدمات شما وجود دارد. این همچنین بدان معنی است که رقابت جهانی برای کالاها و خدمات شما وجود دارد! نیازی به ذکر فرصت ها و چالش های اشتغال در سطح بین المللی نیست.

روند 2012 اینترنت و موبایل