آیا استراتژی بازاریابی محتوای 2015 شما این روندها را پوشش می دهد؟

روند بازاریابی محتوای 2015

بازاریابی محتوا در حال پیشروی در بسته روندهای بازاریابی دیجیتال برای سال 2015 و به دنبال آن Big Data ، Email ، Automation Marketing و Mobile است. جای تعجب نیست که این اولویت در آژانس ما منعکس می شود ، جایی که ما پیشرفت کرده ایم بزرگ داده پروژه ای که ما برای یک ناشر آنلاین بزرگ توسعه داده ایم. بزرگ داده صرفاً به دلیل حجم و سرعت اطلاعاتی که ما در حال جمع آوری و تحلیل برای پیش بینی و گزارش عملکرد در مورد تلاش های بازاریابی محتوا هستیم ، در حال تبدیل شدن به یک ضرورت است.

مشاغل از همه بازارها و بازارهای عمودی در حال برنامه ریزی های مشخصی برای افزایش تلاش های خود در زمینه بازاریابی محتوا هستند ، مانند بازاریابان B2B بودجه بازاریابی محتوای خود را افزایش می دهند و محتوای بیشتری نسبت به آنچه که قبلاً انجام داده اند ایجاد می کنند. حتی مارک های بزرگ نیز درگیر رقابت هستند و 69٪ به طور مداوم تولید محتوای خود را افزایش می دهند و این کار را در سال 2015 نیز ادامه می دهند. Jomer Gregorio، CJG Digital Marketing

CJG 8 روند بازاریابی محتوایی را که در استراتژی های بازاریابی محتوای امسال رایج است ، شناسایی کرد:

  1. بازاریابی محتوا بیشتر خواهد بود هدفمند و شخصی است.
  2. بازاریابی محتوا بیشتر استفاده خواهد شد جابجایی های پرداخت شده.
  3. بازاریابی محتوا بیشتر استفاده خواهد شد اتوماسیون بازاریابی.
  4. بازاریابی محتوا بیشتر استفاده خواهد شد نویسندگان حرفه ای.
  5. بازاریابی محتوا بیشتر بر روی آن تمرکز خواهد کرد توزیع.
  6. بازاریابی محتوا ازدواج خواهد کرد بازاریابی رسانه های اجتماعی.
  7. بازاریابی محتوا با رونق بیشتری خواهد یافت بازار تلفن همراه.
  8. بازاریابی محتوا با داستان پردازی بصری ابرنواختر خواهد شد.

2015 روند بازاریابی محتوا