3 ستون بازاریابی

ستون های بازاریابی

پیروز شوید ، نگه دارید ، رشد کنید... این دستورالعمل شرکت اتوماسیون بازاریابی Right On Interactive است. پلت فرم اتوماسیون بازاریابی آنها صرفاً متمرکز بر کسب نیست - آنها بر روی چرخه حیات مشتری و یافتن مشتریان مناسب ، حفظ آن مشتریان و رشد روابط با این مشتریان متمرکز شده اند. این بسیار کارآمدتر از جستجوی بی پایان سرنخ است.

T2C این infographic را جمع آوری کرده و یک سوال مهم را مطرح کرده است ، چرا ما بخش بازاریابی خود را از این طریق ساختار نمی دهیم؟ چرا ما رهبرانی در سازمان نداریم که وظیفه آنها را داشته باشند جذب ، نگهداری و توسعه مشتریان؟ این س greatال بسیار خوبی است زیرا ما می بینیم که بسیاری از تیم های بازاریابی به سادگی جذب نسل سرب می شوند و هرگز فرصتی برای کار در مورد روابط فعلی مشتری یا رشد این روابط پیدا نمی کنند.

آیا سازمان شما به این ترتیب سازمان یافته است؟ در مورد شاخص های عملکرد اصلی (KPI) چطور ، آیا آنها در طیف چرخه عمر مشتری متمرکز هستند؟ فکر می کنم این خیلی منطقی است! اگر می توانید تیم ها و KPI های خود را در زمینه فروش ، تجربه و وفاداری سازمان دهید - شما واقعاً یک سازمان بازاریابی متمرکز بر چرخه عمر مشتری دارید!

3 ستون بازاریابی