1P مخفف

1P

1P مخفف آن است شخص اول.

داده هایی که مستقیماً توسط یک شرکت از تعامل با برند آن توسط بازدیدکنندگان، سرنخ ها و مشتریان جمع آوری می شود. داده‌های شخص اول متعلق به نام تجاری است و برای تلاش‌های فروش و بازاریابی به منظور هدف‌یابی ابتکارات خرید، فروش، و حفظ استفاده می‌شود.