3P مخفف

3P

3P مخفف آن است شخص ثالث.

داده‌هایی که معمولاً از طریق خرید از شرکتی به دست می‌آیند که داده‌ها را از منابع متعدد جمع‌آوری می‌کند و معمولاً اطلاعات را ادغام، کپی برداری و اعتبارسنجی می‌کند. یک مثال عالی از این است Zoominfo در فضای B2B Zoominfo برای بخش‌های فروش و بازاریابی ایده‌آل است تا داده‌های شخص اول خود را غنی کنند و از آنها برای بهبود هدف‌گیری استفاده کنند.